Liczba odwiedzin strony: 10789 Osób na stronie: 1
 

"Altax" Biuro Podatkowe A. Sennik

 
Dziennik Ustaw 2001 Nr 89 poz. 980 - Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2001 r.) Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 81, poz. 875) zarządza się, co następuje: § 1.  W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 138, poz. 641, z 1998 r. Nr 100, poz. 641 oraz z 1999 r. Nr 12, poz. 99 i Nr 59, poz. 626) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3.  W razie nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego czynności służbowych, działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz, wyznaczony przez Prezesa Agencji, jeden z jego zastępców.";   2)   w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  W skład Centrali wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1)   Gabinet Prezesa, 2)   Biuro Administracyjno-Organizacyjne, 3)   Biuro Interwencji Rynkowej, 4)   Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą, 5)   Biuro Rezerw Państwowych, 6)   Biuro Strategii i Analiz Rynkowych, 7)   Biuro Integracji Europejskiej, 8)   Biuro Finansowo-Księgowe, 9)   Biuro Audytu Wewnętrznego, 10)  Biuro Kontroli Wewnętrznej, 11)  Biuro Nadzoru Właścicielskiego, 12)  Biuro do Spraw Teleinformatyki, 13)  Biuro Prawne, 14)  Zespół do Spraw Zamówień Publicznych.";   3)   § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. 1.   Z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie, członkom Rady przysługuje ryczałt za udział w posiedzeniu w wysokości: 1)   80% dla Przewodniczącego Rady, 2)   60% dla...
KRS 0000070701 - WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RODZINA POLICYJA 1939 R.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RODZINA POLICYJA 1939 R. STOWARZYSZENIE 2001-12-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DOMANIEWSKA 36/38/121A 02-514 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 17205915 0000070701
KRS 0000070700 - "DOBRA FORMA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DOBRA FORMA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-12-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PIŁSUDSKIEGO 18 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW NAMYSŁOWSKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(77) 410-72-30, (77) 410-72-30 (77) 410-72-35 info@dziedzic.com.pl http://www.dziedzic.com.pl
NIP: REGON: KRS:
752-135-93-16 532231408 0000070700
KRS 0000070699 - WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" SPÓŁDZIELNIA 2001-12-21 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ORLA 6 95-200 PABIANICE PABIANICE PABIANICKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(42) 212-81-66 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
731-001-11-60 470013783 0000070699
KRS 0000070698 - ŚRODKOWOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ŚRODKOWOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 2002-01-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZCZECIŃSKA 99 76-200 SŁUPSK M. SŁUPSK M. SŁUPSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
839-254-33-59 770805820 0000070698
KRS 0000070697 - GMINNE TOWARZYSTWO KOBIET W CHŁOPIATYNIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GMINNE TOWARZYSTWO KOBIET W CHŁOPIATYNIE STOWARZYSZENIE 2001-12-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
8 22-541 CHŁOPIATYN DOŁHOBYCZÓW HRUBIESZOWSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 950362006 0000070697
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone doradca podatkowy Kędzierzyn-Koźle HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
"Altax" Biuro Podatkowe A. Sennik
syndyk opolskiekancelaria prawna opolskiedoradztwo prawne opolskiedoradca finansowy opolskiebiuro rachunkowe opolskietłumacz opolskieprawnikReklama